รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว RMCS RUN 2020

ระยะวิ่ง FUN RUN 5K (8 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด อายุ เพศ กลุ่มอายุ ขนาดเสื้อ
 Ampika Samoevong 4 ก.ย. 93 70 หญิง - L
 Angchan Chaochang 20 ม.ค. 20 44 หญิง - 2XL
 ทิพมณี สุขะ 13 ต.ค. 32 31 หญิง - S
 นฤภร สิชฌนุกฤษฏ์ 14 เม.ย. 99 64 หญิง - 2S
 นางพัชรพรรณ โสดาศรี 21 ม.ค. 12 52 หญิง - M
 รัตนาภรณ์ พวงย้อย 12 พ.ย. 12 51 หญิง - L
 วรวรรณ ศาสตร์พิศาล 12 ม.ค. 91 73 หญิง - L
 อรุณ หงส์วลีรัตน์ 19 ต.ค. 86 77 หญิง - S

ระยะวิ่ง MINI 10K (6 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด อายุ เพศ กลุ่มอายุ ขนาดเสื้อ
 Pijarin Samoevong 31 ธ.ค. 28 35 หญิง - XL
 คุณานนท์ หน่อสกูล 30 ม.ค. 52 12 ชาย - 2S
 จันทิมา กุดกลาง 19 พ.ย. 33 30 หญิง - S
 นายกฤตขจร ทิมกระจ่าง 27 เม.ย. 10 53 ชาย - L
 ว่าที่ร้อยตรีเอกสุวัชร์ ธนาภพเจริญวงศ์ 2 มิ.ย. 31 32 หญิง - L
 สิปปวิชญ์​ กุดั่น 27 ธ.ค. 46 17 ชาย - L

ระยะวิ่ง HALF 21K (16 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด อายุ เพศ กลุ่มอายุ ขนาดเสื้อ
 ภูวนัตถ์ น้อยสาย 7 ก.พ. 33 31 ชาย - XL
 Keiko Kiuchi 25 ธ.ค. 10 53 หญิง - M
 Prasit Chaiyaporn 26 เม.ย. 12 51 ชาย - L
 sippawit janpayuck 3 ธ.ค. 35 28 ชาย - L
 Supeanee Srion 19 ก.ย. 34 29 หญิง - 2S
 Tomoki Inagaki 21 พ.ย. 21 42 ชาย - XL
 ณัฐนันท์ อ่ำนก 5 มิ.ย. 32 31 หญิง - M
 นาย สมเกียรติ กฤษณสุวรรณ 19 ต.ค. 19 44 ชาย - L
 ปกานต์ ทิพยโรจน์กุล 23 พ.ย. 22 41 ชาย - L
 ปฐวี ถือแก้ว 18 ก.พ. 36 28 ชาย - XL
 ปิยรัฐ มโนมัยหทัยทิพย์ 23 ต.ค. 33 30 ชาย - M
 ลฎาภา ชลายนเดชะ 4 ม.ค. 27 37 หญิง - M
 วรเชษฐ์ วชิรวิทยากร 30 ส.ค. 33 30 ชาย - M
 สาทิส จันทร์ประเทศ 3 ธ.ค. 19 44 ชาย - M
 อาคม ศรีปาน 10 พ.ค. 13 50 ชาย - XL
 เมธี วรจารุพงค์ 12 พ.ย. 28 35 ชาย - M

 

*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @urunsports