รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว RMCS RUN 2020

ระยะวิ่ง FUN RUN 5K (19 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด อายุ เพศ กลุ่มอายุ ขนาดเสื้อ
 Ampika Samoevong 4 ก.ย. 93 70 หญิง - L
 Angchan Chaochang 20 ม.ค. 20 44 หญิง - 2XL
 Atcharawadi Chaimongkhon 14 พ.ค. 32 31 หญิง - S
 Sutasinee Deesudchit 11 ก.ย. 22 41 หญิง - M
 จารุชา ดาราเย็น 20 ก.พ. 15 49 หญิง - 4XL
 ชญาณ์ณัชญ์ วงศ์ผุดผาด 21 พ.ค. 25 38 หญิง - M
 ทิพมณี สุขะ 13 ต.ค. 32 31 หญิง - S
 นฤภร สิชฌนุกฤษฏ์ 14 เม.ย. 99 64 หญิง - 2S
 นฤมล อำมะรา 2 ธ.ค. 34 29 หญิง - M
 นางพัชรพรรณ โสดาศรี 21 ม.ค. 12 52 หญิง - M
 นิภาพรรณ ธรรมวิริยสติ 13 มี.ค. 22 42 หญิง - S
 รัตนาภรณ์ พวงย้อย 12 พ.ย. 12 51 หญิง - L
 รัตนาวลี ทิพยมณฑล 28 ก.ค. 34 29 หญิง - M
 วรนุช รักธรรม 13 ก.ย. 31 32 หญิง - M
 วรวรรณ รักธรรม 7 พ.ค. 33 30 หญิง - S
 วรวรรณ ศาสตร์พิศาล 12 ม.ค. 91 73 หญิง - L
 อมรวรรณ ปริยมิตานนท์ 20 ก.ย. 14 49 หญิง - S
 อรุณ หงส์วลีรัตน์ 19 ต.ค. 86 77 หญิง - S
 อัญชนา บุรินทร์รักษ์ 6 มี.ค. 24 40 หญิง - 2XL

ระยะวิ่ง MINI 10K (22 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด อายุ เพศ กลุ่มอายุ ขนาดเสื้อ
 เกตุภัสสิณี อัครสรัญพงศ์ 9 มิ.ย. 32 31 หญิง - S
 Chaloemphon Sontang 5 ธ.ค. 31 32 หญิง - 3S
 FABIO LEVA 18 เม.ย. 04 59 ชาย - M
 Pijarin Samoevong 31 ธ.ค. 28 35 หญิง - XL
 TB Chang 11 เม.ย. 18 45 ชาย - S
 Wipharat Sutthi 7 ก.ย. 32 31 หญิง - S
 กษม อดิศัยปัญญา 27 มิ.ย. 03 60 ชาย - XL
 คุณานนท์ หน่อสกูล 30 ม.ค. 52 12 ชาย - 2S
 จันทิมา กุดกลาง 19 พ.ย. 33 30 หญิง - S
 ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ 13 ธ.ค. 30 33 หญิง - M
 นางสาวสาลินี รอดคำ 14 พ.ค. 34 29 หญิง - S
 นายกฤตขจร ทิมกระจ่าง 27 เม.ย. 10 53 ชาย - L
 นายพงศชา ขุนจักร์ 6 เม.ย. 35 28 ชาย - XL
 นายยุทธนา สินธุ์แดง 22 ต.ค. 31 32 ชาย - L
 พนม แสงพลอยสุข 4 ก.พ. 07 57 ชาย - M
 ยุวดี เกียรติอมรพันธ์ 14 มิ.ย. 26 37 หญิง - M
 วรวิทย์ ิอมรวัฒนพงศ์ 9 พ.ค. 33 30 ชาย - M
 ว่าที่ร้อยตรีเอกสุวัชร์ ธนาภพเจริญวงศ์ 2 มิ.ย. 31 32 หญิง - L
 วิรัช ฤทธิ์เดช 9 ก.ค. 23 40 ชาย - L
 สิปปวิชญ์​ กุดั่น 27 ธ.ค. 46 17 ชาย - L
 สุวิทย์ ศรีสุวรรณ 29 มี.ค. 12 51 ชาย - M
 เบญจวรรณ สิริแสงสว่าง 11 ก.ย. 27 36 หญิง - M

ระยะวิ่ง HALF 21K (28 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด อายุ เพศ กลุ่มอายุ ขนาดเสื้อ
 Kantapong Chumkong 17 ก.ค. 35 28 ชาย - XL
 ภูวนัตถ์ น้อยสาย 7 ก.พ. 33 31 ชาย - XL
 Alex Wu 20 ก.พ. 30 34 ชาย - M
 Apichai Phuila 28 ม.ค. 33 31 ชาย - L
 Chan Nimngoen 27 พ.ย. 15 48 ชาย - M
 Keiko Kiuchi 25 ธ.ค. 10 53 หญิง - M
 Ken Huang 16 ธ.ค. 13 50 ชาย - S
 Landry Lan 9 ธ.ค. 23 40 ชาย - S
 Prasit Chaiyaporn 26 เม.ย. 12 51 ชาย - L
 sippawit janpayuck 3 ธ.ค. 35 28 ชาย - L
 Supeanee Srion 19 ก.ย. 34 29 หญิง - 2S
 Tomoki Inagaki 21 พ.ย. 21 42 ชาย - XL
 ชินานันท์ ฟองคำตัน 25 ก.พ. 30 34 ชาย - M
 ณัฐนันท์ อ่ำนก 5 มิ.ย. 32 31 หญิง - M
 นาย สมเกียรติ กฤษณสุวรรณ 19 ต.ค. 19 44 ชาย - L
 ปกานต์ ทิพยโรจน์กุล 23 พ.ย. 22 41 ชาย - L
 ปฐวี ถือแก้ว 18 ก.พ. 36 28 ชาย - XL
 ปิยรัฐ มโนมัยหทัยทิพย์ 23 ต.ค. 33 30 ชาย - M
 ฤทธิชัย บุญกอง 3 พ.ย. 25 38 ชาย - M
 ลฎาภา ชลายนเดชะ 4 ม.ค. 27 37 หญิง - M
 วรเชษฐ์ วชิรวิทยากร 30 ส.ค. 33 30 ชาย - M
 วัชระ เกียรติวัฒนารัตน์ 11 ส.ค. 14 49 ชาย - L
 วิสันต์ วิถี 27 ก.พ. 24 40 ชาย - XL
 สาทิส จันทร์ประเทศ 3 ธ.ค. 19 44 ชาย - M
 อาคม ศรีปาน 10 พ.ค. 13 50 ชาย - XL
 เจษฎา​ ชื่นดี 27 ม.ค. 38 26 ชาย - M
 เมธี วรจารุพงค์ 12 พ.ย. 28 35 ชาย - M
 เอนก หมูทอง 26 พ.ย. 15 48 ชาย - L

 

*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @urunsports