RMCS RUN 2020
วันจัดงาน

วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564

03.30 - 10.00


สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน


วันกิจกรรมรับอุปกรณ์วิ่ง

วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564

เวลา 09:30 - 17:30 น.

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
(RMCS) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน


วันกิจกรรมรับอุปกรณ์วิ่ง

วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564

เวลา 03:30 - 06:00 น.

สนามเชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน


หลักฐานในการรับ Race Pack

- บัตรประชาชน ผู้สมัคร
- อีเมล/SMS ที่ระบุ ORDER ID ที่ได้รับจากระบบ

* กรณีรับแทน
- สำเนา/ภาพถ่าย บัตรประชาชน ผู้สมัคร
- อีเมล/SMS ที่ระบุ ORDER ID ที่ได้รับจากระบบต้องการให้ช่วยในการสมัคร ?

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
Line : @urunsports