รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว Wat Bang Talat Mini Marathon 2021

ระยะวิ่ง 5K (8 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด อายุ เพศ กลุ่มอายุ ขนาดเสื้อ
 กฤษณา กุลสารี 23 มิ.ย. 21 42 หญิง - M
 ชัยณรงค์ โตนวล 10 ก.พ. 04 60 ชาย - XL
 มยุรีย์ แสงรัตนา 17 ส.ค. 28 35 หญิง - M
 รชต เชาวน์เจริญ 24 ม.ค. 47 17 ชาย - XL
 วีระ ประเสริฐสุข 3 ก.ย. 13 50 ชาย - 5XL
 ศิริลักษณ์ บูรณวงศ์ตระกูล 1 ม.ค. 18 46 หญิง - M
 ศุภโชค เชาวน์เจริญ 10 เม.ย. 41 22 ชาย - L
 สุรชา เกตุมะยูร 3 พ.ค. 97 66 ชาย - XL

ระยะวิ่ง 10K (14 คน)

  ชื่อ - นามสกุล วันเกิด อายุ เพศ กลุ่มอายุ ขนาดเสื้อ
 Nattawut Phromcharoen 2 พ.ค. 22 41 ชาย อายุ 40-49 ปี XL
 Samorn Pitiyanuwat 11 มี.ค. 08 55 หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป S
 จตุพล ศรีวัฒน์ 22 เม.ย. 05 58 ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป XL
 ทีฆทัศน์ ศรีสาลีกุลรัตน์ 8 เม.ย. 48 15 ชาย ต่ำกว่า 19 ปี L
 ธนัสสรณ์ กรวัฒนการันย์ 26 ม.ค. 19 45 หญิง อายุ 40-49 ปี 2S
 บุญประเสริฐ บุญศักดิ์เฉลิม 9 พ.ย. 21 42 ชาย อายุ 40-49 ปี L
 พีรติ ศรีวัฒน์ 18 ต.ค. 32 31 ชาย อายุ 30-39 ปี 2XL
 มานพ เกตุมา 16 พ.ย. 25 38 ชาย อายุ 30-39 ปี L
 ยุทธนา มาตเจือ 26 เม.ย. 12 51 ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป XL
 สมชาย อู่สำเภา 28 พ.ย. 23 40 ชาย อายุ 40-49 ปี L
 สมหมาย โพธิ์ทอง 11 พ.ย. 25 38 ชาย อายุ 30-39 ปี S
 สุนันญา เวียงสมุทร์​ 28 เม.ย. 23 40 หญิง อายุ 40-49 ปี 2S
 อภิรักษ์ แยกไธสง 22 มี.ค. 24 39 ชาย อายุ 30-39 ปี L
 ไชยโย ศรีสาลีกุลรัตน์ 10 พ.ย. 20 43 ชาย อายุ 40-49 ปี L

 

*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @urunsports