Wat Bang Talat Mini Marathon 2021
ประเภทของกิจกรรม
ระยะทางวิ่ง ค่าสมัคร ของที่ระลึก ของรางวัล เวลาปล่อยตัว
Fun Run 5Km 500 เสื้อ+เหรียญ ไม่มีการแข่งขัน 06.00 น
Mini Marathon 10Km 500 เสื้อ+เหรียญ อันดับ 1-3 ชาย/หญิง
แบ่งรุ่นอายุ
1. รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 แยกประเภท ชาย - หญิง
2. รุ่นอายุ 20 – 29 ปี  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 แยกประเภท ชาย – หญิง
3. รุ่นอายุ 30 – 39 ปี รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 แยกประเภท ชาย – หญิง
4. รุ่นอายุ 40 – 49 ปี รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 แยกประเภท ชาย - หญิง
5. รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 แยกประเภท ชาย – หญิง
05.45 น

สิ่งที่จะได้รับ
1. เสื้อการแข่งขันผลิตโดยผ้า Micro polyester อย่างดี
2. เหรียญที่ระลึกเมื่อผ่านเข้าเส้นชัย

รุ่นอายุ
Mini Marathon 10K
ชาย หญิง
ต่ำกว่า 19 ปี ต่ำกว่า 19 ปี
20-29 ปี 20-29 ปี
30-39 ปี 30-39 ปี
40-49 ปี 40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป 50 ปีขึ้นไป
วันจัดงาน

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

05.30 - 10.00


สถานที่จัดงาน

วัดบางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา


วันกิจกรรมรับอุปกรณ์วิ่ง

วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 10:00 - 18:00 น.

วัดบางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา


หลักฐานในการรับ Race Pack

- บัตรประชาชน ผู้สมัคร
- อีเมล/SMS ที่ระบุ ORDER ID ที่ได้รับจากระบบ

* กรณีรับแทน
- สำเนา/ภาพถ่าย บัตรประชาชน ผู้สมัคร
- อีเมล/SMS ที่ระบุ ORDER ID ที่ได้รับจากระบบ


ติดต่อสอบถามผู้จัดงาน
คุณหนุ่ย URUN

Mobile : 093-5551315


ต้องการให้ช่วยในการสมัคร ?

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
Line : @urunsports